Nieuws

20 maart 2017: Jaarvergadering

In wijkgebouw Norden-Hazenbos werd de jaarvergadering gehouden.
De jaarverslagen van zowel secretaris als penningmeester werden goedgekeurd.
Bij de bestuursverkiezing werden voorzitter Piet van Weerden en bestuurslid Ali Koning herkozen.
Afscheid werd genomen van penningmeester Freke Opdam.
Binnen het bestuur is geschoven met de functies. Zo is Luc Schrotenboer geen tweede voorzitter meer maar wordt hij de nieuwe penningmeester.
Marja Prins komt het bestuur versterken als tweede voorzitter.
Freke kreeg voor al het werk dat zij heeft gedaan een cadeaubon, een doos chocola en een vergeet-me-nietje voor in de tuin.
Willy Middag is vijfentwintig jaar lid van de Klepperties. Ter ere hiervan kreeg ze een zilveren speld uitgereikt en een bos bloemen.
Na het huishoudelijk gedeelte waren, onder het genot van een hapje en een drankje, mooie prijsjes te winnen bij de bingo.

5 april 2017: Workshop palmpasenstok versieren

Ook dit jaar stond het weer op de agenda: de workshop palmpasenstok versieren.

In het LOC kwamen weer heel wat kinderen, met behulp van vrijwilligers van de Klepperties en de Historische Vereniging, samen met (groot)ouders een palmpasenstok zo mooi mogelijk versieren. Alle attributen waren belangeloos beschikbaar gesteld en zo vertrok na enige tijd iedereen met een versierde stok en een zakje met een bon voor een broodhaantje en twee mandarijntjes weer naar huis.

8 april 2017: Palmpasenoptocht

Voorafgegaan door de Klepperties en draaiorgel De Parel vertrok de bonte stoet met palmpasenstokken vanaf het LOC. Onder veel bekijks van het winkelend publiek ging de tocht via het Oosteinde, met een rondje over de markt, naar museum ít Stadhuus. Daar kreeg elke deelnemer een cadeautje: een kuikentjesmok gevuld met chocolade-eitjes.

25 maart 2015: Workshop palmpasenstok versieren

Evenals vorig jaar werd ook nu weer in samenwerking met de Historische Vereniging Hardenberg e.o. een workshop palmpasenstok versieren gehouden.

In het LOC in Hardenberg verzamelden zich zoín 170 kinderen met hun ouders om samen aan het werk te gaan.

De stokken werden omwikkeld met het papier, de mandarijntjes en de buxus gingen in een zakje mee naar huis, samen met een bon voor een gratis broodhaantje.

Daar kan dan eventueel een draadje met rozijntjes en nog wat licht snoepgoed toegevoegd worden.

Het uiteindelijk resultaat is zaterdag te zien tijdens de palmpasenoptocht.

Voorafgegaan door De Haarschutters uit Kloosterhaar vertrekt de stoet om 14.30 uur vanaf het LOC.

 

22 november 2014: Knipertiesverkoop van start

De kniepertiescampagne van de Klepperties is weer begonnen!

Als eerste werd verkocht bij de Jumbo aan de W. de Withstraat in Hardenberg. Ook op 13 december wordt daar weer verkocht. Op 6 en 20 december zijn de rolletjes te koop bij de C1000 in Baalderveld.

12 april 2014: Palmpaasoptocht

Vorig jaar kon de palmpaasoptocht geen doorgang vinden wegens te weinig deelname.
dí Arnbarger Klepperties en de Historische Vereniging hebben zich sterk gemaakt om dit toch weer in ere te herstellen. En dat is zeer zeker gelukt.
Voorafgegaan door dweilorkest De Haarschutters uit Kloosterhaar trok een kleurige stoet van meer dan honderd kinderen met prachtig versierde palmpaasstokken samen met hun ouders vanaf het LOC, via de markt, naar het Stadhuus. Daar kregen alle deelnemertjes een door Stad Hardenberg Promotie beschikbaar gesteld cadeautje uitgereikt.

9 april 2014: Workshop palmpaastok versieren

Om kinderen en hun ouders weer enthousiast te maken voor de palmpaasoptocht werd in het LOC een twee uur durende workshop palmpaasstok versieren gehouden. Vrijwilligers van de Historische Vereniging en de Klepperties, aangevuld met ouders die hun kinderen kwamen helpen, waren druk in de weer met hout, schroefjes en crÍpepapier om een zo mooi mogelijk resultaat te leveren. Met rond de 160 kinderen was deze workshop meer dan geslaagd.

31 maart 2014: Jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering in De Schakel kwamen de gebruikelijke agendapunten aan de orde, o.a. jaarverslagen en bestuursverkiezing.
Piet van Weerden werd herkozen als voorzitter, Willy Middag als secretaris en Luc Schrotenboer als bestuurslid.
De voorzitter kon Eef van Olphen een jubileumspeld uitreiken wegens 25 jaar lidmaatschap. Daarnaast kreeg ze een oorkonde en een bos bloemen.


 

 
     

© Auteursrechten 2016, Content & Design PC Hulp Hardenberg.nl